Korekta sprzedaży

Menu -> Sprzedaż -> Korekty sprzedaży

Opis szczegółowy:

elaboro.pl/ksiazka/sprzedaz/korekta

AttachmentSize
Zrzut ekranu-12.png249.39 KB

problemy i pytania

Nie mogę skorygować praragonu typu B

Paragonu typu B, nie można skorygować więcej :

elaboro.pl/ksiazka/sprzedaz