problemy i pytania

Faktura korygująca zbiorcza na kilka faktur

W tej chwili nie ma w programie funkcjonalności, aby na jednym dokumencie wpisywać kilka korekt do kilku faktur, trzeba ten dokument rozbić na poszczególne korekty