Środki trwałe i wyposażenie

Moduł pozwalający zarządzać, ewidencionować środki trwałe i wyposażenie

 

menu -> księgowość ->

AttachmentSize
zrzut12.jpeg22.28 KB

Nadawanie numeru inwentarzowego

Podczas dodawnia indeksu środka trwałego / wyposażenia

można zdefiniować sposób nadawania numeru inwentarzowego

 

są 2 metody

1) wypełnia po zamknieciu dokumentu.

pozwala na wypełnienie danych środka trwałego, i system na podstawie tych danych nadaje wg zdefiniowanego wzroru numer inwentarzowy

 

2) wypełnia przed zamknięciem, pozwala na wpisanie "z ręki" numeru , system na podstawie danych "domyslnych" zdefiniowanych w indeksie nadaje numer który można później edytować

 

AttachmentSize
zrzut21.jpeg88.14 KB
zrzut20.jpeg6.28 KB

Struktura wyposażenia i środków trwałych

najważniejsze prawa:

p_struktura_st- wejście do modułu struktury

p_struktura_st_usun - Usuwanie wpisu do struktury Wyposażenie i środki trwale
p_struktura_st_dodaj- Dodawanie nowego wpisu do struktury Wyposażenie i środki trwałe
p_struktura_st_edycja- Prawo do edycji struktury Wyposażenie i środki trwałe
p_kasuj_st- Prawo do kasowania indeksu Wyposażenia lub środka trwałego