KPIR

Książka Przychodów i Rozchodów

Jak dodać wpis do KPiR niepowiązany ze sprzedażą i zakupem

Jak dodać wpis do KPiR niepowiązany ze sprzedażą i zakupem

odpowiedź

Wpisy z zakupu, sprzedaży, korekr wchodzą do księżki automatycznie. O tym do której kolumny wejdą decyduje dekret wybrany przypisany do dokumentu.

Wpis który nie dodają się automatycznie należy dodać do KPiR poprzez notę  (np koszt składek zusowskich , jeśli nie prowadzimy płac w elaboro)

menu->księgowość->wystawienie noty KPiR

i dodać notę :

 

AttachmentSize
Zrzut ekranu - 22.02.2011 - 10:33:24.png117.42 KB
Zrzut ekranu - 22.02.2011 - 10:34:32.png81.13 KB

Jak wybrać do której kolumny KPiR ma się wpisać dokument

Jak wybrać do której kolumny KPiR ma się wpisać dokument ?

odpowiedź

Każdemu dokumentowi można przypisać dekret, a dekretowi numer kolumny KPiR.

dekrety można edytować:

menu -> księgowość -> Dekrety - schematy księgowania

AttachmentSize
Zrzut ekranu - 22.02.2011 - 10:44:01.png168.51 KB

Remanent Początkowy

Renament początkowy, jest zarazem remamentem końcowym roku poprzedniego.

menu->księgowość->sekcja KPIR->Remanen

miejsce do wprowadzenia początkowego remanentu

prawo: zapisy_kpir

AttachmentSize
Screenshot.png56.57 KB

problemy i pytania

Nie pojawia się wpis w KPiR

zauważyłam problem, że robiłam zakup, wprowadzałam na magazyn ten zakup , podając numer faktury i kwote netto, ale obecnie po wygenerowaniu KPiR kwota tam jest zerowa... dlaczego?

odpowiedź:

aby pojawił się wpis w KPIR muszą być spełniowne warunki

1) dokument ( np. faktura zakupu ) musi mieć wybrany dekret, a te dekret musi mieć przypisaną kolumnę w KPIR

2) punkt musi być uwzględniony w raportowaniu